O portalu

Portal Fufle powstał, aby ułatwić ludziom znajdywanie nowych znajomych, którzy mają podobne zainteresowania o raz pasujące do siebie charaktery. Funkcje udostępnione użytkownikom umożliwiają także organizację wspólnych spotkań oraz skupianie osób wokół zainteresowań, miejsc, sportu i ważnych zagadnień i problemów. Dzięki temu każdy może rozwijać swoje zainteresowania z nowo poznanymi osobami, rozmawiać z osobami o większym doświadczeniu i wiedzy lub samemu pomagać innym i dzielić się swoimi metodami rozwiązania problemów.