Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin portalu internetowego Fufle (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki korzystania z portalu Fufle (dalej "Portal") oraz prawa i obowiązki Portalu.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale "Regulamin".
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu.
  4. Portal służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami Użytkowników Serwisu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Serwis.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
  6. Portal Fufle jest dostępny pod adresem fufle.net za darmo wszystkich osób, które chcą z niego korzystać z poszanowaniem aktualnie panującego prawa oraz zasad moralnych.
  7. Warunkiem korzystania z Portalu jest akceptacja postanowień Regulaminu. Użytkownicy wyrażają zgodę na treść Regulaminu. W przypadku Gości odwiedzających Portal akceptacja następuje poprzez samo wejście na Portal.
  8. Osoby łamiące zasady moralne mogą zostać ukarani usunięciem konta z Portalu Fufle.
  9. W przypadku osób łamiących prawo, sprawa może być odpowiedniej instytucji.
  10. Jako Użytkownik zgadzasz się nie używać nazw użytkownika, które są obraźliwe, obsceniczne, napastliwe lub w inny sposób łamią prawo oraz ogólnie przyjęte zasady moralne.
  11. Administrator nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika podawanych przy rejestracji Konta.
  12. Jako Użytkownik ponosisz odpowiedzialność za działania, które występują na Twoim Koncie.
  13. Użytkownik jest obowiązany podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia dostępu do swojego Konta przed osobami nieuprawnionymi, w tym zachować w poufności swoje login i hasło oraz nie przekazywać ich osobom trzecim.
  14. Serwis może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, reklamodawców, usług, ofert specjalnych czy innych działań, które nie są jego własnością lub nie są kontrolowane przez Portal. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści takich witryn czy informacji, materiałów, produktów lub usług na nich zgromadzonych. Jeśli korzystasz z innych stron internetowych, usług lub treści, czynisz to na własną odpowiedzialność.
  15. Administrator jest moderatorem Portalu oraz wszystkich jego funkcjonalności. W szczególności ma prawo do:
   1. stałego nadzoru i modyfikowania pod względem merytorycznym i stylistycznym Portalu oraz do stałego aktualizowania zawartych na nim treści;
   2. usuwania bez podania przyczyny postów, w szczególności zawierających wypowiedzi niezwiązane z danym postem oraz Treści Zakazane, w szczególności wulgaryzmy, linki reklamowe, wypowiedzi naruszające zasady współżycia społecznego oraz przepisy prawa, a także treści, w szczególności pytań, powtarzających się, niezrozumiałych, zawierających dane osobowe, zawierających rażące błędy ortograficzne, stylistyczne, językowe,
   3. ograniczania dostępu do Portalu Użytkowników lub usuwania profili Użytkowników naruszających Regulamin po ich uprzednim ostrzeżeniu,
   4. modyfikacji (w tym zmiany sposobu działania, usunięcia, wprowadzenia dodatkowych) funkcjonalności Portalu.
  16. Informacje na podstronach z zainteresowaniami są udostępnione w celach informacyjnych.
  17. Zainteresowania oraz grupy spotkań zorganizowane są wokół elementów, np marki i produkty, do których prawa mają zewnętrzne firmy oraz inne, do których prawa ma całe społeczeństwo.
  18. Z elementami pochodzącymi spoza portalu, np produkt, należy obchodzić się zgodnie z zaleceniami firm lub osób posiadających prawo do zarządzania wizerunkiem elementu.
  19. Aby usunąć konto należy skontaktować się z Pomocnikiem na liście kontaktów komunikatora i wyrazić taką chęć.
 2. Ochrona prywatności

  1. Portal Fufle dla umożliwienia użytkownikom korzystania z usług związanymi z ideą jego powstania wymaga podania niezbędnych informacji oraz udostępnianiu ich w odpowiednich miejscach jak np. strona profilu użytkownika czy lista proponowanych użytkowników.
  2. Możesz zamknąć/dezaktywować swoje konto w dowolnym momencie poprzez wysłanie e-maila do admin@fufle.net.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w pewnych sytuacjach, np rejestracja, brak podania pewnych danych może być spowodowane brakiem dodatkowych przywilejów jak np, korzystanie z komunikatora.
  4. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Administratora o wszelkich przypadkach nieuprawnionego użycia Konta Użytkownika.
  5. Użytkownik jest obowiązany do informowania Administratora o zaistnieniu jakichkolwiek nieprawidłowości w Portalu, w szczególności o naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.
 3. Ochrona osób nieletnich

  1. Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu, jednak Użytkownikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna, a także fizyczne osoby niepełnoletnie, które ukończyły lat 13 pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich opiekuna prawnego.
  2. Funkcjonalność nie jest w żaden sposób ograniczona dla osób niepełnoletnich, jednak wyświetlane są komunikaty w ważnych miejscach z zaleceniami dla osób niepełnoletnich.
 4. Regulamin grup

  1. Dołączanie do grup jest dobrowolne.
  2. Każdy pełnoletni członek grupy ma prawo do ogranizowania i uczestniczenia w spotkaniach na żywo poza kilkoma wyjątkami dotyczącymi osób niepełnoletnich.
  3. Organizatorzy spotkania mogą wykluczyć osoby pełnoletnie, jeśli charakter spotkania może być nieodpowiedni.
  4. Niepełnoletni użytkownicy mogą uczestniczyć w spotkaniach jedynie za zgodą i w obecności swoich prawnych opiekunów.
  5. Chat na podstronie grupy dostępny jest jedynie dla członków grupy.
  6. Korzystanie chatu grupy jest dobrowolne.
  7. Administracja portalu nie zapewnia bezpieczeństwa podczas spotkań grupy.
  8. Zapewnienie bezpieczeństwa grupy podczas spotkania spoczywa na osobie organizującej.
  9. Każdy z uczestników spotkania jest dodatkowo zobowiązany do zapewnienia sobie bezpieczeństwa.
  10. Żaden z członków grupy nie może zabronić przyjścia komukolwiek z osobą towarzyszącą, która ma zapewnić bezpieczeństwo, która w przypadku osób niepełnoletnich jest obowiązkowa.
 5. Regulamin chatu i komunikatora

  1. Korzystanie z komunikatora jest dobrowolne.
  2. Korzystanie z chatu jest dobrowolne dla członków grupy.
  3. Konto na komunikatorze jest tworzone podczas pierwszego logiwania i jest zintegrowane z kontem.
  4. Konta w komunikatorze można używać poza portalem w dowolnym kliencie obsługującym sieć Jabber/XMPP.
  5. W komunikatorze można dodawać i rozmawiać z użytkownikami z innych sieci Jebber/XMPP.
  6. Do listy kontaktów w komunikatorze będą dodawane automatycznie osoby podczas wyrażenia chęci poznania danego użytkownika.
 6. Regulamin projektów

  1. Dodawanie i dołączanie do projektów jest dobrowolne.
  2. Dodanie projektu jest jednoznaczne z akceptacją tej cześci regulaminu (tj. Regulamin projektów).
  3. Dołączenie do projektu jest jednoznaczne z akceptacją tej cześci regulaminu (tj. Regulamin projektów) oraz regulaminu projektu.
  4. Dołączanie do projektów jest dobrowolne.
  5. Osoba dodająca projekt jest jej administratorem.
  6. Administratorzy portalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian i usuwania zmian jeśli istnieje taka koniecznosć.
  7. Administrator projektu może wymagać od członków wykonywania swoich obowiązków zgodnie z przypisanymi funkcjami.
  8. Administrator projektu nie ma prawnej podstawy, aby domagać się rekompensaty przed sądem lub inną instytucją w przypadku nie wypełnienia swojego obowiązku przez członków.
  9. Administrator może spisać z członkami pisemną umowę nadającą moc prawną postanowieniom projektu i obowiązkom członkom.
  10. Administrator nie ma prawa wymagać od członków opłaty za wejście do zespołu, z wyjątkiem osób, których głównie mają dostarczyć funduszy, takie osoby muszą być oznaczone jako sponsorzy/inwestorzy.
  11. Finansowanie projektów przez osoby spoza zespołu są dobrowolne i nie daja jakiejkolwiek podstawy do roszczenia sobie prawa do otrzymania jakiegoś dobra (produktu, usługi itp) w zamian.